Munkavédelem

Miért fontos?

Egy szakember leveszi a válláról a terheket,

ha a biztonságba fektet

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, vagy a kárt kizárólag a károsult magatartása okozta. A jogszabály azt is kimondja, hogy a munkáltatónak munkahelyi baleset esetén a munkavállaló teljes kárát meg kell térítenieNem kell viszont megtérítenie azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítani tudja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.

Nem kell megtérítenie továbbá a kárnak azt a részét, melyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, illetőleg azt sem, ami abból eredt, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Segítünk a kockázatértékelés elkészítésében, miszerint az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvintézkedések szükségesek ezek megelőzésére. Miután elkészítettük, megoldásokat találunk a kockázatok elkerülésére.

j

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

Minden vállalkozás, amely gazdasági tevékenységet folytat, és a munkavállalók száma eléri a 20 főt, köteles munkavédelmi képviselőt választani. Segítünk megszervezni és lebonyolítani a választást, majd segítünk az érintett személy továbbképzésében is.  

Szabályzat & terv

Célszerű, hogy a munkáltató a belső szabályozási rendben határozza meg az ellenőrzések gyakoriságát, a végrehajtás módját, a személyi feltételeket és kötelezettségeket. A munkavédelmi ellenőrzés formáit és módját a munkáltató munkavédelmi szabályzata tartalmazza.

U

Baleset kivizsgálás

Elvégezzük a munkahelyi balesetek kivizsgálását, azok jegyzőkönyvezését, továbbá az elkészített jegyzőkönyv eljuttatását a hivatalos szervekhez. Ezenkívül feltárjuk a probléma forrását, és megoldásokat találunk rá, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló eset.

TEMATIKA ÉS OKTATÁS

A kockázatértékelést követően készítünk egy oktatási tematikát azokról a veszélyforrásokról, melyek károsíthatják a munkavállalók egészségét. Az ezt követő oktatáson kitérünk a védelmet nyújtó megoldásokra, legyen az kollektív vagy egyéni rendelkezés.